Wettelijke verwijzingen

Rolf Benz is een geregistreerd merk van Rolf Benz AG & Co. KG, Nagold. In verschillende landen zijn vanwege landspecifieke bepalingen en oplagen niet alle producten verkrijgbaar. Bij uw lokale Rolf Benz-handelspartner kunt u zich laten informeren over de leverbare modellen en de exacte specificaties.

PRIVACYBESCHERMING

 

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website, evenals uw interesse in onze onderneming en onze producten. Om ervoor te zorgen dat u zich tijdens uw bezoek aan onze website veilig en vertrouwd voelt, staat de bescherming van uw persoonsgegevens heel hoog bij ons in het vaandel. Met deze verwijzingen naar de privacybescherming willen wij u er daarom over informeren wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken - uiteraard met inachtneming van de geldende Duitse privacybeschermingvoorschriften.

Anonieme gegevensverwerking

 

U kunt in principe onze webpagina's bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Wij komen alleen de naam van uw internetprovider, de webpagina vanaf welke u ons bezoekt en de webpagina's die u bij ons bezoekt, te weten. Deze informatie wordt voor de statistieken geëvalueerd. Als afzonderlijke gebruiker blijft u anoniem.

Inzamelen en verwerken van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens worden alleen ingezameld wanneer u deze zelf, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een opdracht, een enquête, een prijsvraag of een registratie voor persoonlijke diensten meedeelt. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van reclame en marktonderzoek, en om de vormgeving van de elektronische diensten aan de behoeften aan te passen. Pas wanneer u daarmee instemt, wordt tevens de informatie die u oproept tijdens het bezoek aan de Rolf Benz-pagina's tot een gebruikersprofiel samengevoegd, zodat wij u persoonlijke voor u op maat gesneden reclame kunnen aanbieden.

Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die in het kader van onze website worden verwerkt, worden zonder uw goedkeuring uitsluitend gebruikt voor de opdrachtafwikkeling of de verwerking van aanvragen. Daarnaast worden uw gegevens uitsluitend gebruikt ten behoeve van reclame en marktonderzoek en voor de vormgeving van de elektronische diensten van de Rolf Benz AG & Co. KG op basis van uw behoeften, wanneer u daarmee vooraf hebt ingestemd. Het gebruik van deze gegevens blijft beperkt tot uitsluitend reclame- en markt- en opinieonderzoek. Omdat het instemmen met het gebruik van uw gegevens voor de bovengenoemde doelen ook het doorsturen van uw gegevens aan de Rolf Benz-partners kan omvatten, kunnen uw gegevens ook aan deze instanties worden doorgegeven. Verder worden de gegevens niet aan overige derden doorgegeven. Uw desbetreffende instemming kunt u vanzelfsprekend op elk moment met ingang voor de toekomst intrekken. Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of op enig andere wijze aan derden ter beschikking gesteld. De overdracht van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten vindt alleen in het kader van dwingende landelijke wetgeving plaats.

Cookies

 

Op bepaalde gedeelten van onze pagina's worden zogeheten cookies toegepast. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw vaste schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen op uw computer geen schade aanrichten en bevatten geen virussen. De cookies van onze internetpagina's verzamelen helemaal geen persoonsgegevens. De informatie in de cookies gebruiken wij om voor u het gebruik van onze pagina's te vergemakkelijken en deze af te stemmen op uw behoeften. Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Wanneer u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de betreffende optie in de systeeminstellingen van uw browser uitschakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van uw browser op elk gewenst moment worden gewist. Wanneer u geen cookies accepteert, kan dat echter leiden tot functionele beperkingen van onze aanbiedingen.

Google Analytics

 

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websiteprovider samen te stellen en om andere dienstverleningen te bieden die verbonden zijn aan het gebruik van de website en van internet.

Google zal deze informatie zo nodig ook aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven wordt of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen.

Voor zover geldt ook dat u de installatie van de cookies door de betreffende systeeminstellingen van uw browser kunt verhinderen. Wanneer u deze cookies niet accepteert, kan dat echter leiden tot functionele beperkingen van onze aanbiedingen, waardoor u onze website niet meer volledig kunt gebruiken.

Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van de over u ingewonnen gegevens door Google in de hiervoor beschreven wijze en ten behoeve van het hiervoor beschreven doel.

Externe koppelingen

 

Om u optimaal te informeren, vindt u op onze pagina's koppelingen die naar de pagina's van derden verwijzen. Voor zover dat niet duidelijk te herkennen is, wijzen wij u erop dat het om een externe koppeling gaat. Rolf Benz AG & Co. KG heeft geen invloed op de inhoud en de vormgeving van deze pagina's van andere aanbieders. De garantie van deze privacybescherming geldt vanzelfsprekend niet op deze pagina's.

Overige informatie en contactgegevens

 

Wanneer u nog verdere vragen over het thema privacybescherming bij Rolf Benz AG & Co. KG hebt, kunt u contact opnemen met de persoon binnen onze firma die verantwoordelijk is voor de privacybescherming. Het contactadres vindt u hieronder. Daar kunt u opvragen welke gegevens van u bij ons zijn opgeslagen. Daarnaast kunt u altijd informatie-, wis- en correctieverzoeken ten behoeve van uw gegevens en graag ook suggesties toesturen via e-mail of brief naar het onderstaande adres:

Rolf Benz AG & Co. KG
Beauftragter für Datenschutz im Internet
Haiterbacher Str. 104
72202 Nagold
info@freistil-rolfbenz.com

Copyright-verwijzingen

 

Alle teksten, afbeeldingen, geluidsbestanden en ander hier gepubliceerde informatie met uitzondering van de aangegeven artikelen vallen onder het copyright van Rolf Benz AG & Co. KG, Nagold. Een reproductie of weergave van het geheel of van delen is zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Rolf Benz AG & Co. KG niet toegestaan.