6319 purpurviolett

/ 52% Polyester

/ 48% Polyacryl

Merken